Het keuren van arbeidsmiddelen, waaronder stalen opslagsystemen als magazijnstellingen vallen, is al enkele jaren verplicht volgens de Arbeidsomstandighedenwetgeving. Vanuit de Arbowet wordt verwezen naar het Arbeidsomstandighedenbesluit waarin het keuringsproces en de keuringseisen van arbeidsmiddelen zijn beschreven.

De keuringsplicht van magazijnstellingen is in 2008 vastgelegd in de Europese norm EN15635. Voor België is dit NBN-EN15635 en voor Duitsland DIN-EN15635. Volgens deze norm bestaat er een onderhoudsplicht voor magazijn- en palletstellingen en moet er een veiligheidskeuring door een deskundige verricht worden op 3 momenten:

– Na ernstige (aanrijd)schade
– Na plaatsing, verplaatsing of verbouwing
– Periodiek met een minimum van 1 x per jaar (12 maanden)

Laat nu uw magazijnstellingen keuren door de gecertificeerde keurmeesters van DiT Bedrijfsinrichting en ben verzekerd van een veilige werkomgeving voor u en uw werknemers. U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen op telefoonnummer 0492-329452 of neem contact op via ons contactformulier.